Białynicki-Birula, P., & Klich, J. (2018). Specific traits of neo-Weberian states on the example of their reaction to the global financial crisis. Public Governance / Zarządzanie Publiczne, ((43)1), 19-37. https://doi.org/10.15678/ZP.2018.43.1.02