Karwińska, A., Böhm, A., & Kudłacz, M. (2018). The phenomenon of urban sprawl in modern Poland: Causes, effects and remedies. Public Governance / Zarządzanie Publiczne, ((45)3), 26-43. https://doi.org/10.15678/ZP.2018.45.3.02