Sławiński, A. (2020). Will IT Technologies and Globalisation Change the Mechanism of Money Creation?. Public Governance / Zarządzanie Publiczne, (50(4), 5-14. https://doi.org/10.15678/ZP.2019.50.4.01