Wąsowicz, K. (2020). The Effectiveness of Municipal Waste Management in Polish Cities. Public Governance / Zarządzanie Publiczne, (50(4), 23-38. https://doi.org/10.15678/ZP.2019.50.4.03