KARWIŃSKA, A.; BÖHM, A.; KUDŁACZ, M. The phenomenon of urban sprawl in modern Poland: Causes, effects and remedies. Public Governance / Zarządzanie Publiczne, n. (45)3, p. 26-43, 12 Dec. 2018.