Karwińska, Anna, Aleksander Böhm, and Michał Kudłacz. 2018. “The Phenomenon of Urban Sprawl in Modern Poland: Causes, Effects and Remedies”. Public Governance / Zarządzanie Publiczne, no. (45)3 (December), 26-43. https://doi.org/10.15678/ZP.2018.45.3.02.