Karwińska, A., Böhm, A. and Kudłacz, M. (2018) “The phenomenon of urban sprawl in modern Poland: Causes, effects and remedies”, Public Governance / Zarządzanie Publiczne, 0((45)3), pp. 26-43. doi: 10.15678/ZP.2018.45.3.02.