Sławiński, A. (2020) “Will IT Technologies and Globalisation Change the Mechanism of Money Creation?”, Public Governance / Zarządzanie Publiczne, (50(4), pp. 5-14. doi: 10.15678/ZP.2019.50.4.01.