Wąsowicz, K. (2020) “The Effectiveness of Municipal Waste Management in Polish Cities”, Public Governance / Zarządzanie Publiczne, (50(4), pp. 23-38. doi: 10.15678/ZP.2019.50.4.03.