Karwińska, A., A. Böhm, and M. Kudłacz. “The Phenomenon of Urban Sprawl in Modern Poland: Causes, Effects and Remedies”. Public Governance / Zarządzanie Publiczne, no. (45)3, Dec. 2018, pp. 26-43, doi:10.15678/ZP.2018.45.3.02.