Wspólnota, rynek, państwo – i stowarzyszenia? Potencjalny wkład reprezentacji interesów w porządek społeczny

z wprowadzeniem Boba Jessopa


Abstract

Autorzy artykułu przytaczają argumenty przemawiające za uznaniem roli stowarzyszeń reprezentujących interesy swoich członków za odrębną – czwartą, oprócz wspólnoty, rynku i państwa – logikę porządku społecznego. Wyrażają przekonanie, że jedynie dzięki dogłębnej analizie wkładu stowarzyszeń i procesu zorganizowanego uzgadniania interesów w porządek społeczny można lepiej zrozumieć funkcjonowanie dzisiejszych gospodarek oraz społeczeństw opartych na pertraktacjach. W przyszłości powinno to zaowocować znacznym poszerzeniem zakresu dostępnych możliwości strategicznych w rozwiązywaniu problemów związanych z kształtowaniem i wdrażaniem polityk publicznych.Published : 2015-09-07


Streeck, W., & Schmitter, P. C. (2015). Wspólnota, rynek, państwo – i stowarzyszenia? Potencjalny wkład reprezentacji interesów w porządek społeczny. Public Governance / Zarządzanie Publiczne, (34(4), 97-125. https://doi.org/10.15678/ZP.2015.34.4.07

Wolfgang Streeck 
Max Planck Institute for the Study of Societies  Poland
Philippe C. Schmitter 
European University Institute  Poland

Fiesole, Florence, ItalyDownloads

Download data is not yet available.