Selected legal aspects of civil service responsibility for a breach of public finance discipline in the process of implementing national operational programmes


Abstract

The aim of the paper is to characterize the tasks of civil servants in the area of implementation of national operational programmes and to determine the conditions in which civil servants can be responsible for a breach of public finance discipline. This problem exposes one of the key issues underlying the smooth functioning of civil service, which is to reconcile the rights and obligations of a member of a body dependent on politicians, with the principles of civil service which obtain in democratic states and with the rule that separates political and legal responsibility. In practice, there are areas where these spheres overlap. This situation can cause all sorts of legal collisions.


Keywords

civil service; discipline; competence; operational programme

Borowska, K. (2012). Komentarz do art. 13 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W: Bolek, T., Borowska, K., Kościńska-Paszkowska, A., Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis. LEX nr 9933.
Czyżak, M. (2011). Działanie na polecenie przełożonego jako okoliczność uchylająca odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Finanse Komunalne, 6.
Dołowiec, M. (2016), Komentarz do art.16 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. W: Poździk, R. (red.), Komentarz do ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. LEX nr 532016.
Jagielski, J. (2010). Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz. LEX nr 9107.
Jaśkiewicz, J. (2014a). Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Komentarz. LEX nr 8937.
Jaśkiewicz, J. (2014b). Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Komentarz. LEX nr 9487.
Kościńska-Paszkowska, A. (2012). Komentarz do art. 29 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W: Bolek, T., Borowska, K., Kościńska-Paszkowska, A., Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis. LEX nr 9933.
Lipiec-Warzecha, L. (2012a). Komentarz do art. 13 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. LEX nr 123413.
Lipiec-Warzecha, L. (2012b). Komentarz do art. 4a ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. LEX nr 123404.
Rejman, G. (red.) (1999). Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Wujczyk, M. (2014). Komentarz do art. 2 ustawy o służbie cywilnej. W: Prawo urzędnicze. Komentarz. LEX nr 8973.

Published : 2018-07-06


Fill, W. (2018). Selected legal aspects of civil service responsibility for a breach of public finance discipline in the process of implementing national operational programmes. Public Governance / Zarządzanie Publiczne, ((43)1), 117-129. https://doi.org/10.15678/ZP.2018.43.1.08

Wojciech Fill 
Department of Public Economy and Administration, Cracow University of Economics  Poland

Downloads

Download data is not yet available.