The territorial capital of urban functional areas as a challenge for regional development policy: An outline of the concept


Abstract

Objective: In this article Urban Functional Areas (UFAs) and their essence of matter and leading qualities are considered through the prism of theoretical concepts such as transaction costs, the concept of territorial capital and the space of flows with connection to the network economy.

Research Design & Methods: Each theoretical concept prompts its own group of intervention instruments in the processes of territorial development. On this basis the authors focus on explanation of the possibility of public intervention in the functioning and development of urban functional areas.

Contribution / Value Added: This article has a theoretical character but formulates general basis for elaboration of integrated development policy on the level of local self-government co-operation”.

Finding and recommendations: The authors show that the territorial authorities and enterprises in Urban Functional Areas should integrate their development policies around the “new quality resource” in the form of territorial capital. The territorial capital in UFAs of modern economies becomes the most important source of building long-lasting competitive advantages for businesses.

JEL classification: R1, R5,O2


Keywords

urban areas; territorial capital; economy of flows; economic development; planning and policy

Azkuna, I. (Ed.). (2012). Smart Cities Study: International Study on the Situation of ICT, Innovation and Knowledge in Cities. Bilbao: the Committee of Digital and Knowledge-based Cities of UCLG.
Capello, R., Caragliu, A., & Nijkamp, P. (2009). Territorial Capital and Regional Growth: Increasing Returns in Cognitive Knowledge Use. Tinbergen Institute Discussion Paper. TI 2009–059/3.
Castells, M. (2000). The Rise of The Network Society. Oxford, UK: Blackwell Publishers.
Coase, R. (1937). The nature of the firm, Economica. New Series, 4(16), 368–405.
Cornes, R., & Sandler, T. (1986). The Theory of Externalities, Public Goods and Club Goods. Cambridge: Cambridge University Press.
Dembowski, J. (1989). Zarys ogólnej teorii zasobów naturalnych. Warszawa: PWN.
Domański, R. (2000). Miasto innowacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Domański, R., & Marciniak, A. (2003). Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów. Studia KPZK PAN, Vol. CXIII.
Domański, R. (1972). Kształtowanie otwartych regionów ekonomicznych. Warszawa: PWE.
Dziewoński, K. (1967). Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań. Warszawa: PWN.
Florida, R. (2005). Cities and the Creative Class. New York: Routledge.
Hardt, Ł. (2009). Ekonomia kosztów transakcyjnych – geneza i kierunki rozwoju. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Hardt, Ł. (2005). Instytucje a koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej. Gospodarka Narodowa, 1–2, 1–19.
Hardt, Ł. (2006). Narodziny i ewolucja treści znaczeniowej wyrażenia ‘koszt transakcyjny’. Gospodarka Narodowa, 11–12, 1–24.
Hausner, J., Kudłacz, T., & Szlachta, J. (1998). Identyfikacja nowych problemów rozwoju regionalnego Polski. Biuletyn KPZK PAN, 185, 3–79.
Howkins, J. (2001). The Creative Economy. London: Penguin.
Katz, M., & Shapiro, C. (1985). Network externalities competition and compatibility. American Economic Review, 75(3), 424–440.
Klasik, A. (Ed.). (2012). Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
Komninos, N. (2008). Intelligent Cities and Globalization of Innovation Networks. London and New York: Routledge.
Kowalska, K. (2005). Kontraktowanie i koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej. Gospodarka Narodowa, 7–8, 45–64.
Kudłacz, T. (2016). Efektywność potencjałów rozwojowych polskich regionów. In J. Kudełko (Ed.), Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań. Kraków: Wydawnictwo UEK.
Kudłacz, T., & Markowski, T. (2017). Miejskie obszary funkcjonalne w świetle wybranych koncepcji teoretycznych – zarys problemu. Studia KPZK PAN, 174, 17–30.
Landry, C. (2000). The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators. London: Earthscan Publisher.
Lebowitz, S., & Margolis, S. (1995). Are network externalities a new source of market failure? Research in Law and Economics, 17, 1–22.
Makieła, Z., & Szromnik, A. (Eds.). (2012). Miasto innowacyjne: wiedza – przedsiębiorczość – marketing. Studia KPZK PAN, Vol. 141. Warszawa: KPZK PAN.
Markowski, T. (1999). Zarządzanie rozwojem miast. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Markowski, T. (2016). Kapitał terytorialny jako strategiczny cel zintegrowanego planowania rozwoju. Doradca Rynku Nieruchomości, 3, 4–7.
Markowski, T. (2017). New externalities in development of creative and intelligent city – theoretical concept. Studia Regionalia, 51, 69–81.
Mitchell, W. (2007). Intelligent Cities. e-Journal on the Knowledge Society. UOC Papers, 5, http://www.uoc.edu/uocpapers/5/dt/eng/mitchell.pdf.
North, D. (1991). Institutions. Journal of Economic Perspectives, 5(1), 97–112.
Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press.
Public Goods for Economic Development (2008). the United Nations Industrial Development Organization, Vienna.
Pietrzyk, I. (1997). Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 768, 87–97.
Samuelson, P. (1954). The pure theory of public expenditure. The Review of Economics and Statistics, 36(4), 387–389.
Williamson, O. (1998). Instytucje ekonomiczne kapitalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Wróbel, A. (1965). Pojęcie regionu ekonomicznego a teoria geografii. Prace Geograficzne, No. 48. Warszawa: PWN.
Zaucha, J., Brodzicki, T., Ciołek, D., Komornicki, T., Mogiła, Z., Szlachta, J., & Zaleski, J. (2015). Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju. Warsaw: Difin.
Download

Published : 2018-09-12


Kudłacz, T., & Markowski, T. (2018). The territorial capital of urban functional areas as a challenge for regional development policy: An outline of the concept. Journal of Public Governance, ((44)2), 41-55. https://doi.org/10.15678/ZP.2018.44.2.03

Tadeusz Kudłacz 
Department of Regional Economy Cracow University of Economics ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków  Poland
Tadeusz Markowski 
University of Lodz Department of City and Regional Management ul. Matejki 22/26 90-237 Łódź  Poland

Downloads

Download data is not yet available.