The specific nature of knowledge transfer in municipal organisations


Abstract

Objectives: The main objectives of this paper are to determine the conditions of the transfer of knowledge in municipal enterprises, to identify the subprocesses of knowledge transfer along with the methods used in their implementation, and to determine the rules for knowledge transfer recommended for use in municipal enterprises.

Research Design & Methods: The literature studies method, the critical analysis method and a case study was used with the support of surveys and in-depth interviews.

Findings: It was found that in the studied organisation – Cracow Waterworks – there are favourable conditions for knowledge transfer. One takes actions aiming at shaping organisational culture based on mutual trust, focused on promotion and support of transfers, including knowledge sharing. It seems that the management, in its daily organisational behaviour and actual attitudes, meets standards and values focused on team forms of work organisation, the creation of a supportive atmosphere, respect for the rule of reciprocity, promoting altruistic attitude in sharing knowledge, and building positive the reputation of a given employee. Indisputably, these phenomena are catalysed by a sense of safety of employment and average job seniority.

Implications / Recommendations: Main recommendations for the surveyed organisation (Cracow Waterworks) are to focus on acquiring knowledge from outside the organisation and sharing, especially tacit knowledge. It was noticed that in the studied municipal company knowledge is shared only through direct interactions, most often through individual and direct contact, often in the form of tacit knowledge. More efforts are needed to expand the organisational level of knowledge sharing - here support can be sought via technical solutions, preserving the context of motivational system and the organisational culture. A reliable social and technical infrastructure of the knowledge environment should also be built. Another important challenge should be to construct a system of knowledge transfer that takes into account its inter-organisational dimension. It is recommended to shape an appropriate organisational culture – culture promoting
knowledge – and create an appropriate context for the implementation of this process with the participation of knowledge.

Contribution / Value Added: Taking into account the conditions of operation of municipal enterprises, general principles and detailed guidelines have been formulated to support the effective implementation of the knowledge transfer process in these specific organisations operating in the special context of municipal management.


Keywords

knowledge transfer; knowledge transfer methods; knowledge sharing; municipal organisations

Al-Busaidi, K.A. & Olfman L. (2017). Knowledge sharing through inter-organizational knowledge sharing systems. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 47(1), 110–136.
Al-Salti, Z. & Hackney R. (2011). Factors impacting knowledge transfer success in information systems outsourcing. Journal of Enterprise Information Management, 24(5), 455–468.
Arif, M., Al Zubi, M., Gupta, A.D., Egbu, Ch., Walton, R.O. & Islam, R. (2017). Knowledge sharing maturity model for Jordanian construction sector. Engineering Construction and Architectural Management, 24(1), 170–188.
Bendkowski, J. (2016). Jednostkowe korzyści z uczestnictwa w nieformalnych sieciach wiedzy. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 89(1949), 11–23.
Dee, J. & Leisyte, L. (2017). Knowledge sharing and organizational change in higher education. The Learning Organization, 24(5), 355–365.
Dziadkiewicz, A., Nieżurawska-Zając, J., Duarte, N., Dryl, W., Dryl, T., Nieżurawski, L., Sofia, C., Pereira, G., Santos, V. & Ferreira Lopes, T. (2017). Knowledge transfer in Poland and Portugal (closing phase) – summary of COTRANS project. Torun Business Review, 16(1), 49–61.
Fic, M. (2012). Rozwój zarządzania wiedzą – od pierwszej do trzeciej generacji. In A. Czech (Ed.), Nauki o zarządzaniu – u początków i współcześnie (pp. 363–389). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Glińska-Neweś, A. (2007). Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Toruń: Wydawnictwo „Dom Organizatora”.
Grzymała Z., (2010). Restrukturyzacja sektora komunalnego Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.
Hutzschenreuter, T., Horstkotte, J. (2010). Knowledge transfer to partners: a firm level perspective. Journal of Knowledge Management, 14(3), 428–448.
Intezari, A., Taskin, N. & Pauleen, D.J. (2017). Looking beyond knowledge sharing: an integrative approach to knowledge management culture. Journal of Knowledge Management, 21(2), 492–515.
Ishihara, H. & Zolkiewski, J. (2017). Effective knowledge transfer between the headquarters and a subsidiary in a MNC: the need for heeding capacity. Journal of Business & Industrial Marketing, 32(6), 813–824.
Janczewska, D. (2016). Proces zarządzania wiedzą w mikroprzedsiębiorstwie w aspekcie przekształcania w firmę inteligentną. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 164–175.
Jędrych, E. (2016). Zarządzanie wiedzą pracowników 65 plus w organizacji. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 46(1), 12–27.
Joia, L.A. & Lemos, B. (2010). Relevant factors for tacit knowledge transfer within organisations. Journal of Knowledge Management, 14(3), 410–427.
Kania, J., Drygas, M., Kutkowska, B. & Kalinowski, J. (2011). System transferu wiedzy dla sektora rolno-spożywczego – oczekiwane kierunki rozwoju. Polish Journal of Agronomy, 7, 22–28.
Kim, Ch, Kang, M. & Wang, T. (2016). Influence of knowledge trnasfer on SNS community cohesiveness. Online Information Review, 40(7), 959–978.
Kołos-Trębaczkiewicz, H. & Osuch-Pajdzińska, E. (2015). Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
Kozłowski W. (2015). Zarządzanie gospodarką komunalną. Olsztyn: New Europe Firma Szkoleniowa.
Kożuch, B. & Lenart-Gansiniec, R. (2016). Uwarunkowania skutecznego dzielenia się wiedzą na uczelni. Zarządzanie Publiczne, 4(36), 303–320.
Kuciapski, M. (2017). A model of mobile technologies acceptance for knowledge transfer by employees. Journal of Knowledge Management, 21(5), 1053–1076.
Kumar, J.A. & Ganesh, L.S. (2009). Research on knowledge transfer in organizations: a morphology. Journal of Knowledge Management, 13(4), 161–174.
Latusek, D. (2008). Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą. W: D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą. Podręcznik akademicki (s. 147–175). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Leszczyńska, D. & Pruchnicki, E. (2017). Optimal location of a multinational corporation resulting from knowledge transfer. The general mathematical formulation. Journal of Management Development, 36(9), 1191–1202.
Liyanage, Ch., Elhag, T., Ballal, T. & Li Q. (2009). Knowledge communication and translation – a knowledge transfer model. Journal of Knowledge Management, 13(3), 118–131.
Luo, B.N., Lui, S.S. & Kim Y. (2017). Revisiting the relationship between knowledge search breadth and firm innovation. A knowledge transfer perspective. Management Decision, 55(1), 2–14.
Mariano, S. & Awazu, Y. (2017). The role of collaborative knowledge building in the co-creation of artifacts: Influencing factors and propositions. Journal of Knowledge Management, 21(4), 779–795.
Michalak, A. & Zagórowski, J. (2017). Uwarunkowania transferu zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 100(1972), 291–301.
Midor, K., Zasadzień, M. & Szczęśniak, B. (2015). Transfer wiedzy wśród pracowników działu utrzymania ruchu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 77(1927), 135–144.
Mikuła, B. (2011). Transfer wiedzy w organizacji. W: A. Potocki (red.), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą (s. 59–76). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Morgan, G. (1999). Obrazy organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Nakauchi, M., Washburn, M. & Klein, K. (2017). Differences between inter- and intra-group dynamics in knowledge transfer processes. Management Decision, 55(4), 766–782.
Narteh, B. (2008). Knowledge transfer in developeddeveloping country interfirm collaborations: a conceptual framework. Journal of Knowledge Management, 12(1), 78–91.
Nogalski, B., Karpacz, J. & Wójcik-Karpacz, A. (2014). Organizacyjne uczenie się w perspektywie relacji międzyorganizacyjnych. In A.K. Koźmiński & D. Latusek-Jurczak (Eds.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu (s. 149–185). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
Prahalad, C.K. & Ramaswamy, V. (2005). Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami. Warszawa: PWE.
Ratajczak, M (2006). Transfer wiedzy i technologii do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 59, 113–120.
Sagan, M., Zalewa, P., Gorbaniuk, O. & Jóźwik, B. (2011). Transfer technologii i wiedzy do przedsiębiorstw województwa lubelskiego. Gospodarka Narodowa, 4, 85–98.
Senge, P. (2000). Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
Sinell, A., Iffländer, V. & Muschner, A. (2017). Uncovering transfer – a cross-national comparative analysis. European Journal of Innovation Management, 21(1), 70–95.
Skrzypek E. (2013). Uwarunkowania i konsekwencje transferu wiedzy do przedsiębiorstw. IX Kongres Ekonomistów Polskich, http://www.pte.pl/kongres/referaty/Skrzypek.pdf.
Štrach, P., Everett, A.M. (2006). Knowledge transfer within Japanese multinationals: Building a theory. Journal of Knowledge Management, 10(1), 55–68.
Tworek, K., Walecka-Jankowska, K. & Martan, J. (2016). Komplementarny wpływ technologii informacyjnych i zarządzania wiedzą na innowacyjność organizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria:
Organizacja i Zarządzanie, 88(1948), 351–360.
Wang, X., Xi, Y., Xie, J. & Zhao, Y. (2017). Organizational unlearning and knowledge transfer in cross-border M&A: The roles of routine and knowledge compatibility. Journal of Knowledge Management, 21(6), 1580–1595.
Download

Published : 2019-03-25


Pietruszka-Ortyl, A., & Prorok, M. (2019). The specific nature of knowledge transfer in municipal organisations. Public Governance / Zarządzanie Publiczne, ((46)4), 78-91. https://doi.org/10.15678/ZP.2018.46.4.06

Anna Pietruszka-Ortyl 
Cracow University of Economics Faculty of Management  Poland

ul Rakowicka 27
31-510 Kraków


Magdalena Prorok 
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Faculty of Science  Poland

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 KrakówDownloads

Download data is not yet available.