Determinants of choice in the form of conducting municipal economy by local government units


Abstract

Objectives: This paper aims to address a problem that includes the managing of the municipal economy by local government units (LGUs). The research issue raised regarded, in particular, the rules and organisational-legal norms for managing a municipal economy. Its expression is the posed hypothesis according to which what matters significantly for LGUs in the choice of form for conducting a municipal economy is both the character of the task as well as whether this form is recognised as a subject of the public finances sector, and, what follows, whether its indebtedness is subject to statutory restrictions and influences the financial situation of LGUs.

Research Design & Methods: To verify a hypothesis formulated in such a way, firstly theoretical and legal aspects of managing a municipal economy by LGUs have been put forward. Next a  comparative analysis for forms of managing a municipal economy by LGUs was conducted, i.e. a local self-government budgetary establishment and a municipal company, and the most  significant characteristics of the discussed forms, as well as their effects being a result of their choice by LGUs, were indicated. Comparative and descriptive analysis has been used in this paper; it included analysis of financial data regarding the management of a municipal economy by LGUs, but in strict correlation with institutional and legal conditions for the realisation of public tasks and their conditioning.

Findings: As a result of the research conducted, it has been concluded that changes taking place in the scope of forms of managing a municipal economy point towards more and more common  tasks realised by LGUs both in the field of public utility as well as outside of the public utility zone in the form of commercial law companies.

Contribution: Basic kinds of risks associated with the realisation of tasks by the budgetary establishment and municipal company have also been defined. Moreover, research results show that possibilities for such a wide operation result first and foremost from imprecise legal regulations, which are at the same time the only source of risk associated with the operation of such companies.


Keywords

municipal economy; economic activity of LGUs; local self-government budgetary establishments; municipal company; risk

Bandarzewski, K. (2016). Gospodarka komunalna i działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. In M. Stec & M. Mączyński (Eds.), Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego. Dopuszczalność i granice jej prowadzenia (pp. 37–54). Warszawa: Wolters Kluwer.
Bartkowiak, P. & Borkowski, M. (2015). Nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem podstawowych jednostek samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 118, 5–20.
Chyb, N. (2015). Nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek komunalnych poza sferą użyteczności publicznej – analiza problemu. Samorząd Terytorialny, 9, 5–14.
DiLorenzo, T. J. (1996). The myth of natural monopoly. The Review of Austrian Economics, 9(2), 43–58.
Dolata, S. (2016). Samorząd terytorialny. Warszawa: Wolters Kluwer.
Gonet, W. (2010). Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz. Wzory umów i regulaminów. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
Grzymała, Z. (2010). Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw komunalnych i ich wpływ na efektywność. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza.
Kohutek, K. (2005). Komentarz do art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. In M. Brożyna et al. (Eds.), Swoboda działalności gospodarczej. Komentarz. Warszawa: Lex.
Kulesza, M. (2012). Gospodarka komunalna – podstawy i mechanizmy prawne. Samorząd Terytorialny, 7–8, 7–24.
Mosca, M. (2008). On the origins of the concept of natural monopoly: Economies of scale and competition. The European Journal of the History of Economic Thought, 15(2), 317–353.
NIK (2014). Realizacja zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
Owsiak, S. (2017). Finanse publiczne. Współczesne ujęcie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Sawicka, K. (2010). Jednostki sektora finansów publicznych. In M. Karlikowska et al. (Eds.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (p. 33). Wrocław: Presscom Sp. z o.o.
Ministry of Treasure (2011). Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego za rok 2010. Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa.
Ministry of Treasure (2016), Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego za rok 2015. Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa.
Satoła, Ł. (2017). Spatial diversity of municipal capital companies in Poland/ Przestrzenne zróżnicowanie komunalnych spółek kapitałowych w Polsce. Economic and Regional Studies, 10(3), 32–41.
Sołtyk, P. (2017). Zasady finansowania samorządowego zakładu budżetowego. In: P. Walczak (Ed.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządowych (pp. 75–82). Warszawa:
Wydawnictwo C. H. Beck.
Skoczny, T. (1991). Dopuszczalności działalności gospodarczej gmin. Samorząd Terytorialny, 3, 3–14.
Szewczuk, A. & Zioło, M. (2008). Zarys ekonomiki sektora publicznego. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
Wróblewska, M. (2014). Jednostki sektora finansów publicznych. In H. Dzwonkowski & G. Gołębiowski (Eds.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy (pp. 31–76). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, 2009, II OSK 664/09, LEX nr 552881.

Legal acts
Regulation of the Minister of Finance of 7 December 2010 on the manner of conducting financial management of budgetary authorities and local government budgetary establishments, (OJ of 2015, item 1542).
Regulation of the Minister of Finance of 16 January 2014 on budget reporting, (OJ of 2016, item 1015). Act of 8 March 1990 on local self-government (OJ of 2017, item 1875).
Act of 4 March 1994 on company social benefits funds (OJ of 2016, item 800, as amended).
Act of 29 September 1994 on accounting, (OJ of 2016, item 1047, as amended).
Act of 30 August 1996 on commercialisation and certain rights of employees (OJ of 2017, item 1055).
Act of 20 December 1996 on municipal management, (OJ of 2017, item 827).
Act of 21 August 1997 on real estate management, (OJ of 2016, item 2147, as amended).
Act of 5 June 1998 on poviat self-government, (OJ of 2017, item 1868).
Act of 5 June 1998 on voivodeship self-government (OJ of 2017, item 2096).
Act of 15 September 2000, the commercial companies code, (OJ of 2017, item 1577).
Act of 29 January 2004, the public procurement law (OJ of 2017, item 1579).
Act of 2 July 2004 on freedom of economic activity (OJ of 2016, item 1829, as amended).
Act of 19 December 2008 on public-private partnership (OJ of 2017, item 1834)
Act of 27 August 2009 on public finance, (OJ of 2017, item 2077).
Download

Published : 2019-03-25


Kosek-Wojnar, M., & Maj-Waśniowska, K. (2019). Determinants of choice in the form of conducting municipal economy by local government units. Public Governance / Zarządzanie Publiczne, ((46)4), 92-107. https://doi.org/10.15678/ZP.2018.46.4.07

Maria Kosek-Wojnar 
Faculty of Finance and Law Cracow University of Economics  Poland

ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków


Katarzyna Maj-Waśniowska 
Faculty of Finance and Law Cracow University of Economics  Poland

ul. Rakowicka 27
31-510 KrakówDownloads

Download data is not yet available.