Ethical values and norms in the communication systems of public institutions


Abstract

Objectives: This article aims to provide a theoretical analysis of communication in public institutions with regard to ethical values and norms. More specifically, the objective is to try to understand how ethics is anchored in communication systems in organizations acting on behalf and for the community.

Research Design & Methods: The paradigm which the authors refer to is the social communication theory, theories of professional ethics and writings of management specialists who work in the field of organisational communication.

Findings: While exploring the literature in the said fields, the authors draw analytical conclusions regarding values and norms which should (normative approach) characterise the system of internal and external communication in public institutions, undertaking an attempt to build a theoretical model at the same time.

Implications / Recommendations: The analysis shows that the values and norms necessary for public institutions to operate properly are connected primarily with the need for all groups of stakeholders focused around this process to co-operate.

Contribution / Value Added: The authors try to organise the values and norms typical for communication systems in public institutions into a model.


Keywords

ethics; communication; morality; norms; values; public institution

A pel, K-O. (1973). Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft und die Grundlagen der Ethik. In K.-O. Apel, Transformation der Philosophie II, Frankfurt a/M.: Suhrkamp.

Apel, K.-O. (1990). Komunikacja a etyka: perspektywa transcendentalno-pragmatyczna (trans. by A. Przyłębski). n: B. Andrzejewski (Ed.), Komunikacja, rozumienie, dialog. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Adam, A. M. & Rachman-Moore, D. (2004). The methods used to implement an ethical code of conduct and employee attitudes. Journal of Business Ethics, 54(3): 225–244.

Adamus-Matuszyńska, A. & Austen, A. (Eds.) (2011). Public relations w jednostce samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Boo, E. H. & Koh, H. C. (2001). The influence of organizational and code-supporting variables on the effectiveness of a code of ethics. Teaching Business Ethics, 5(4): 357–373.

Bertalanffy, L. von (1984). Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania. Trans. E. Woydyłło-Woźniak. Warsaw: PWE.

Borowicz-Sierocka B. (2016). Etyka współodpowiedzialności, czyli moralność wywiedziona z międzyludzkiej komunikacji (Ethics of co-responsibility, that is morality derived from interpersonal communication). Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 10(1): 186–196.

Cheney, G., May, S. & Munshi, M. (Eds.) (2011). The Handbook of Communication Ethics. New York – London: Routledge.

Donsbach, W. (2006). The identity of communication research. Journal of Communication, 56(3): 437–448.

Garnett, J. L., Marlowe, J. & Pandey, S. K. (2008). Penetrating the performance predicament: Communication as a mediator or moderator of organizational culture’s impact on public organizational performance. Public Administration Review, 68(2): 266–281.

Gelders, D., Bouckaert, G. & van Ruler, B. (2007). Communication management in the public sector: Consequences for public communication about policy intentions. Government Information Quarterly, 24(2): 326–337.

Graber, D. A. (2003). The Power of Communication. Managing Information in Public Organizations. Washington: CQ Press.

Grewiński, M. (2013). Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej. Ekonomia Społeczna, 3: 24–39.

Griffin, E. (2003). Podstawy komunikacji społecznej. Trans. O. Kubińska, W. Kubiński, M. Kacmajor. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Grudzewski, W. M., Hajduk, I. K., Sankowska, A. & Wańtuchowicz, M. (2007). Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych. Warszawa: Difin.

Habermas, J. (1981). Theory of Communicative Action, Volume One: Reason and the Rationalization of Society. Boston, Mass.: Beacon Press.

Habermas, J. (1981). Theory of Communicative Action, Volume Two: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason. Boston, Mass.: Beacon Press.

Habermas J. (2007). Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Huang, Y-H. (2004). Is symmetrical communication ethical and effective? Journal of Business Ethics, 53(4): 333–352.

Jaska, J. A. & Pritchard, M. S. (1988). Communication Ethics: Methods of Analysis. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.

Johannesen, R. L. (1990). Ethics in Human Communication. Prospect Heights, IL: Waveland Press, Inc.

Kapias, M., Polok, G. & Burda-Świerz, K. (2011). Wartości etyczne fundamentem demokratycznej tożsamości jednostki samorządu terytorialnego. In A. Adamus-Matuszyńska, A. Austen (Eds.), Public relations w jednostce samorządu terytorialnego (pp. 174–230). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Ki, E-J. & Kim, S-Y. (2010). Ethics statements of public relations firm: What do they say? Journal of Business Ethics, 91(2): 223–236.

Kryk, B., (2001). Czy kodeks przedsiębiorstwa może stanowić rozwiązanie problemów firmy. In W. Gasparski, J. Dietl (Eds.), Etyka biznesu w działaniu – doświadczenia i perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Liu, B. F. & Horsley, J. S. (2007). The government communication decision wheel: Toward a public relations model for the public sector. Journal of Public Relations Research, 19(4): 377–393.

Maeda, Y. & Miyahara, M. (2003). Determinants of trust in industry, government, and citizen’s groups in Japan. Risk Analysis, 23(2): 303–310.

Maigret, E. (2012). Socjologia komunikacji i mediów. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Mumby, D. K. (2013). Organizational Communication. A Critical Approach. London: Sage Publications Ltd.

Murphy, P. (2005). Developing, communicating and promoting corporate ethics statements: A longitudinal analysis. Journal of Business Ethics, 62(2): 183–189.

Nilsen, Th. (1974). Ethics of Speech Communication. Second edition. Indianapolis: Bobbs-Merrill Company, Inc.

Organ, D. W. (1988). Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome. Lexington, MA: Lexington Books.

Pandey, S. K. & Garnett, J. L. (2006). Exploring public sector communication performance: Testing a model and drawing implications. Public Administration Review, 66(1): 37–51.

Porumbescu, G., Park, J. & Oomsels, P. (2013). Building trust communication and subordinate trust in public organizations. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 38: 158–179.

Ruler, B. van (2004). The communication grid: an introduction of a model of four communications strategies. Public Relations Review, 30: 123–143.

Schein, E.H. (1985). Organizational Culture and Leadership. A Dynamic View. San Francisco, CA: Jossey-Bass Pub.

Sierocka, B. (2012). Wokół antropologii komunikacji. In: B. Sierocka (Ed.), Prace z antropologii komunikacji i epistemologii społecznej, Via Communicandi, Vol. IV. Wrocław: Atut.

Szarfenberg, R. (2011). Standaryzacja usług społecznych. Publication issued as part of the project titled “Formation and Development of Norms for Social Integration and Assistance Services”. Warszawa: WRZOS.

Szulczewski, G. (2003). Programy etyczne firm i ich wykorzystanie w działalności public relations. In S. Ślusarczyk, J. Świda & D. Tworzydło (Eds.), Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji. Vol. 1. Wrocław: WSIiZ.

Tomasello, M. (2002). Kulturowe źródła ludzkiego poznawania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tomasello, M. (2015). Historia naturalna ludzkiego myślenia. Warszawa: Copernicus Center Press. Tomczyk-Tołkacz, J. (1994). Etyka biznesu: wybrane problemy. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.

Watzlawick, P. H., Beavin, J. & Jackson, D. (1967). Pragmatics of Human Communication. A Study of Interactional Patters, Pathologies and Paradoxes. New York: Mental Research Institute, Norton Company.

Welch, M. & Jackson, P. R. (2007). Rethinking internal communication: A stakeholder approach. Corporate Communications, 12(2): 177–198.

Wright B. E. (2004). The Role of work context in work motivation: A public sector application of goal and social cognitive theories. Journal of Public Administration Research and Theory, 14(1): 59–78.

Zbiegień-Maciąg, L. (1996). Etyka w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Centrum Informacji Menedżera.

Download

Published : 2019-08-30


Adamus-Matuszyńska, A., & Polok, G. (2019). Ethical values and norms in the communication systems of public institutions. Public Governance / Zarządzanie Publiczne, (48(2), 5-15. https://doi.org/10.15678/ZP.2019.48.2.01

Anna Adamus-Matuszyńska 
University of Economics in Katowice  Poland

40-287 Katowice
ul. 1 Maja 50


Grzegorz Polok 
University of Economics in Katowice  Poland

40-287 Katowice
ul. 1 Maja 50Downloads

Download data is not yet available.