The Evaluation of Actions Taken in the Healthcare Facility During the SARS-CoV-2 Pandemic, and Their Impact on Work Motivation: A Survey Report


Abstract

Objectives: The global crisis, which the outbreak of the SARS-Cov-2 pandemic undoubtedly is, has forced healthcare facilities to implement a variety of sanitary procedures. These have strongly affected the staff, contributing to decreased work motivation and occasional refraining from work caused by the threat of infection. The purpose of this study was to assess the human resource management practices implemented by the managers at the Rymanow Health Resort in the first two months after the SARS-CoV-2 outbreak had been declared.

Research Design & Methods: The study used the direct interview method (PAPI) and inference based on participatory observation. The respondents were medical workers employed in the health resort hospital and rehabilitation centre. 96% of the respondents participated in the PAPI survey, which is over 70% of the surveyed population. Participatory observation data was obtained from a member of the management of the healthcare facility.

Findings: The respondents pointed to their increased and changed workload. Despite concerns about their own health and life, only one-third of the employees used various forms of refraining from work during the pandemic. The vast majority of the respondents positively assessed the actions taken by the employer in the first two months after the Polish government had declared the state of emergency.

Implications / Recommendations: The main resource that is crucial for the success of the organisation delivering
healthcare services is the employees, as it is them who design and utilise solutions, create organisations, and actively participate in their functioning. With regard to the employees of institutions providing healthcare services, ensuring security in work environment is paramount due to the units’ responsibility for the achievement of public interest and the administration of public funding. This is why it is so important for the employers to take action to create a friendly work environment, which is absolutely necessary for the healthcare sector to accomplish its mission.

Contribution / Value Added: The results led to the formulation of the thesis that the procedures implemented by
the employer yielded measurable effects, as employees decided to stay in their workplaces despite the risks posed as a result of the coronavirus pandemic.


Keywords

healthcare management; SARS-CoV-2; work motivation; health resort

Armstrong, M. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wolters Kluwer Business.

Bashirian, S., Jenabi, E., Khazaei, S., Barati, M., Karimi-Shahanjarini, A., Zareian, S., Rezapur-Shahkolai, F., & Moeini, B. (2020). Factors associated with preventive behaviours of COVID-19 among hospital staff in Iran in 2020: An application of the Protection Motivation Theory. Journal of Hospital Infection, 105, 430–433.

Battaglio, Jr. R.P., (2015).`Public Human Resource Management: Strategies and practices in the 21st century. SAGE.

Buchelt, B. (2015). Human Resource Management Practices in Healthcare Organizations: A Strategic Determinant of the Life Quality of a Population. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 11(1), 111–129.

Buchelt, B. (2017a). Koncepcja zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach. Habilitation dissertation published within: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Monografie, 254, 1–388.

Buchelt, B. (2017b) Starzejąca się populacja pielęgniarek jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2–4(116–117), 87–103.

Buchelt, B., Frączkiewicz-Wronka, A., & Dobrowolska, M. (2020). The organizational aspect of human resource management as a determinant of the potential of Polish hospitals to manage medical professionals in Healthcare 4.0. Sustainability, 12, 5118. doi:10.3390/su12125118.

Buchelt, B., Frączkiewicz-Wronka, A., & Kaminska, R. (2017c). Key Determinants of Human Resource Management in Hospitals: Stakeholder Perspective. Engineering Management in Production and Services, 2, 105–115.

Borkowska, S. (1985). System motywowania w przedsiębiorstwie. PWN.

Borkowska, S. (2001). Strategie wynagrodzeń. Dom wydawniczy ABC.

Christensen, R. K., Paarlberg, L., & Perry, J. L. (2017). Public Service Motivation Research: Lessons for Practice. Public Administration Review, 77(4),

–542.

Drobnik, J., Malcewicz, M., Józefowski, P., Kurpas, D., & Steciwko, A. (2011). Medycyna uzdrowiskowa – współczesne lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce. Family Medicine and Primary Care Review, 13(1), 103–108. European Observatory of Health Systems and Policies. https://www.covid19healthsystem.org/mainpage.aspx.

Eurofound Raport (2020). Living, working and COVID-19. COVID-19 series, Publications Office of the European Union.

Duszyński, J., Afelt, A., Ochab-Marcinek, A., Owczuk, R., Pyrć, K., Rosińska, M., Rychard, A., & Smiatacz, T. (2020). Zrozumieć COVID-19. Opracowanie

zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk. PAN, Warszawa, 14 września 2020.

Gableta, M. (1998). Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Golinowska, S., & Zabdyr-Jamróz, M. (2020). Zarządzanie kryzysem zdrowotnym w pierwszym półroczu Pandemii COVID-19. Analiza porównawcza

na podstawie opinii ekspertów z wybranych krajów. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 18(1), 1–31. Available at: https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/202/Tom-18-zeszyt-1/.

Gross, U. (2001). Motywowanie w przedsiębiorstwie. In H. Bieniok (Ed .), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem (pp. 235–256). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Imran, K., Tabindeh, J. K., Qabajah, M. R., Barnard, A. G., & Qushmar, I. (2016). Healthcare Workers’ Emotions, Perceived Stressors and Coping Strategies During a MERS-CoV Outbreak. Clinical Medicine and Research, 14(1), 7–14.

Jacukowicz, Z. (2004). Główne aspekty motywowania do pracy. In S. Borkowska (Ed.), Motywować skutecznie (pp. 47–52). Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Kawka, T., & Listwan, T. (2010). Motywowanie pracowników. In T. Listwan (Ed.), Zarządzanie kadrami (pp. 167–184). Wydawnictwo C.H. Beck.

Klein, J. Grosse Frie, K., Blum, K., & von dem Knesebeck, O. (2011). Psychosocial stress at work and perceived quality of care among clinicians in surgery. BMC Health Services Research, 11(109), 1–8.

Kopertyńska, W. M. (2007). Motywowanie pracowników sfery produkcyjnej – doświadczenia badawcze. Zarządanie Zasobami Ludzkimi, 3–4, 23–34.

Kopertyńska, M. W. (2009). Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka. Placet.

Kozioł, L. (2002). Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne. PWN.

Lipka, A., Król, M., Waszczak, S., & Winnicka-Wejs, A. (2010). Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko. Difin.

Marzec, I., Austen, A., Frączkiewicz-Wronka, A., & Zacny, B. (2020). The impact of job content on e mployability and job performance in public

organizations. International Journal of Manpower. DOI: 10.1108/IJM-11-2019-0502

Oleksyn, T. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Wolters Kluwer Business.

Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie-procesy-metody. PWE.

Schiavo, R., May Leung, M., & Brown, M. (2014). Communicating risk and promoting disease mitigation measures in epidemics and emerging disease

settings. Pathogens and Global Health, 108, 7694.

Sekuła, Z. (2008). Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty. PWE.

Social Europe: www.socialeurope.eu/a-europeanpublic-health-facility.

Szklarczyk, W. (2004). Bodźce długoterminowe – determinantami wzrostu wartości organizacji. In S. Borkowska (Ed.), Motywować skutecznie (pp. 200–220). Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Teo, S. T. T., Pick, D., Xerri, M., & Newton, C. (2016). Person–Organization Fit and Public Service Motivation in the Context of Change. Public Management Review, 18(5), 740–762.

Upadhyaya, D. P., Paudel, R., Acharya, D., Khoshnood, K., Lee, K., Park, J., Yoo, S., Shrestha, A., Bom, B. C., Bhandari, S., Yadav, R., Timalsina, A., Wagle, C. N., Das, B. K., Kunwar, R., Binaya Chalise, B., Bhatta, D. R., & Adhika, M. (2020). Frontline Healthcare Workers’ Knowledge and Perception of COVID-19, and Willingness to Work during the Pandemic in Nepal. Healthcare, 8(554), 1–14.

Ward, B. (2020). COVID-19 and Inequality: A Test of Corporate Purpose. KKS Advisors and TCP.

Walton, M., Murray, E., & Christian, M. D. (2020). Mental health care for medical staff and affiliated healthcare workers during the COVID-19 pandemic. European Heart Journal. Acute Cardiovascular Care, 9(3), 241–247.

Wright, B. E., Christensen, R. K., & Roussin Isett, K. (2013). Motivated to Adapt? The Role of Public Service Motivation as Employees Face Organizational Change. Public Administration Review, 73(5), 738–747.

Wu, P., Fang, Y., Guan, Z., Fan, B., Kong, J., Yao, Z., Liu, X., Fuller, C. J., Susser, E., Lu, J., & Hoven, C. W. (2009). The psychological impact of the SARS

epidemic on hospital employees in China: Exposure, risk perception, and altruistic acceptance of risk. Canadian Journal of Psychiatry, 54, 302–311.

Official documents

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U.2020.0.1662 tekst jednolity)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491).

Download

Published : 2021-09-02


Frączkiewicz-Wronka, A. ., Ostrowska, S. ., & Woźniak-Holecka, J. (2021). The Evaluation of Actions Taken in the Healthcare Facility During the SARS-CoV-2 Pandemic, and Their Impact on Work Motivation: A Survey Report. Public Governance / Zarządzanie Publiczne, 53(3), 5-17. https://doi.org/10.15678/ZP.2020.53.3.01

Aldona Frączkiewicz-Wronka  afw@ue.katowice.pl
https://orcid.org/0000-0002-7077-1068
Joanna Woźniak-Holecka 

Downloads

Download data is not yet available.