Stakeholder Analysis in the Context of Healthcare Entity Managers’ Activities in a Crisis Situation: A Case Study


Abstract

Objectives: The aim of the article is to present the role of the public manager in crisis management based on the analysis of stakeholders of a selected hospital.

Research Design & Methods: Based on the adopted research methodology, an analysis of stakeholders in a selected health care unit was performed. The study used a hospital stakeholder analysis methodology in the context of managing an emergency resulting from the coronavirus pandemic.

Findings: The need for a flexible approach on the part of the public manager requires a proper identification of the interests of stakeholder groups as well as the establishment of good communication. In a crisis situation, this approach is particularly important.

Implications / Recommendations: On this basis, recommendations were formulated with regard to both theoretical and practical aspects of the research problem. The role of hospital stakeholders in managing a crisis situation is indicated.

Contribution / Value Added: Managing a crisis situation in the context of the coronavirus pandemic is a significant
challenge for managers of health care units. In the future, the presented research area can be continued, among other retrospective studies.


Keywords

crisis situation; stakeholder analysis; hospital

Baruk, J. (2005). Co pobudza przedsiębiorstwa do wdrażania innowacji? Przegląd Organizacji, 7–8, 21–25.

Béland, D., & Cox, R. H. (2016). Ideas as coalition magnets: Coalition building, policy entrepreneurs, and power relations. Journal of European Public Policy, 23(3), 428–445.

Boyett, I. (1996). The public sector entrepreneur: A definition. International Journal of Public Sector Management, 9(2), 36–51.

Canel, M. J., & Luoma-aho, V. (2018). Public sector communication: Closing gaps between citizens and public organizations. John Wiley & Sons.

Chodyński, A. (2016). Interesariusze w kształtowaniu bezpieczeństwa organizacji wobec kryzysu pozaekonomicznego. Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 15(4), 41–56.

Cornwall, J., & Perlman, B. (1990). Organizational Entrepreneurship. Boston-Irvin.

Ćwiklicki, M. (2011). Analiza interesariuszy w koncepcji relacji złożonych procesów reakcji. Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 199, 72–80.

Fernandez, S., & Rainey, H. G. (2006). Managing successful organizational change in the public sector. Public Administration Review, 66(2), 168–176.

Fountain, J. E. (2001). Paradoxes of public sector customer service. Governance, 14(1), 55–73.

Frączkiewicz-Wronka, A., & Austen-Tynda, A. (2009). Przywództwo w ochronie zdrowia. Idee i instrumenty. Wolters Kluwer Polska.

Jasiński, A. (2006). Zarządzanie innowacjami – aspekty teoretyczne. Przegląd Organizacji, 11, 11–12.

Kapucu, N., & Ustun, Y. (2018). Collaborative crisis management and leadership in the public sector. International Journal of Public Administration, 41(7), 548–561.

Kisilowski, M. (2009). Zarządzanie kryzysowe w zarządzaniu publicznym. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej.

Kożuch, B. (2004). Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich przedsiębiorstw. Agencja wydawnicza Placet.

Kraśnicka, T. (2002). Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Akademia Ekonomiczna w Katowicach.

Lane, J. E. (2000). The public sector: Concepts, models and approaches. SAGE.

Laukka, E., Huhtakangas, M., Heponiemi, T., & Kanste, O. (2020). Identifying the roles of healthcare leaders in HIT Implementation: A scoping review of the quantitative and qualitative evidence. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(8), 2865.

Linden, R. M. (2003). Working across boundaries: Making collaboration work in government and nonprofit organizations. John Wiley & Sons.

Mack, W. R., Greek, D., & Vedlitz, A. (2008). Innovation and Implementation in the Public Sector: An Examination

of Public Entrepreneurship. Review of Policy Research, 25(3), 233–252.

Manuszak, M. (2019). Profile kompetencyjne menedżerów sektora publicznego. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów/Szkoła Główna Handlowa, 172, 123–141.

Olafsen, A. H., Nilsen, E. R., Smedsrud, S., & Kamaric, D. (2020). Sustainable development through commitment to organizational change: The implications of organizational culture and individual readiness for change. Journal of Workplace Learning. DOI: https://doi.org/10.1108/JWL-05-2020-0093.

Ramamurti, R. (1986). Public entrepreneurs: Who they are and how they operate. California Management Review, 28(3), 142–158.

Religioni, U., Czerw, A., Walewska-Zielecka, B., & Augustynowicz, A. (2014). Obszary zarządzania placówką medyczną w sytuacji wystąpienia pandemii grypy. Journal of Health Sciences, 4(9), 181–190.

Schomaker, R. M., & Bauer, M. W. (2020). What Drives Successful Administrative Performance during Crises? Lessons from Refugee Migration and the Covid-19 Pandemic. Public administration Review, 80(5), 845–850.

Strzemecki, P. (2015). Strategie organizacji w sytuacji kryzysowej. Nauki Ekonomiczne, 22, 27–34.

Szczupaczyński, J. (2016). Między polityką a etyką. Nowe role menedżera publicznego w koncepcjach współzarządzania. Studia Politologiczne, 42, 307–323.

Trachsler, T., & Jong, W. (2020). Crisis management in times of COVID‐19: Game, set or match? Journal of Contingencies and Crisis Management, 28(4), 485–486.

van der Meer, T. G., Verhoeven, P., Beentjes, H. W., & Vliegenthart, R. (2017). Communication in times of crisis: The stakeholder relationship under pressure. Public Relations Review, 43(2), 426–440.

Van der Wal, Z. (2020). Being a public manager in times of crisis: The art of managing stakeholders, political

masters, and collaborative networks. Public Administration Review, 80(5), 759–764.

Wood, D. J., Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Bryan, L. M. (2021). Stakeholder identification and salience after 20 years: Progress, problems, and prospects. Business & Society, 60(1), 196–245.

Zakrzewska-Bielawska, A. (2008). Zarządzanie w kryzysie. In I. Staniec & J. Zawiła-Niedźwiecki (Eds.), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym (pp. 65–92). Wydawnictwo C.H. Beck.

Download

Published : 2021-09-02


Głód, G. ., Głód, W., & Rychel, R. . (2021). Stakeholder Analysis in the Context of Healthcare Entity Managers’ Activities in a Crisis Situation: A Case Study. Public Governance / Zarządzanie Publiczne, 53(3), 33-47. https://doi.org/10.15678/ZP.2020.53.3.03

Grzegorz Głód  grzegorz.glod@ue.katowice.pl
https://orcid.org/0000-0001-9699-2427
Wojciech Głód 
Robert Rychel 

Downloads

Download data is not yet available.