The Implications of the Fourth Industrial Revolution for Information Asymmetry on the Market: Selected Aspects


Abstract

Objectives: The identification and systematisation of the phenomenon of information asymmetry on the market in theory and practice, and anticipating the impact of this phenomenon on the market and socio-economic relations in the era of the Fourth Industrial Revolution.
Research Design & Methods: Theoretical and cognitive studies, case studies, and inductive reasoning.

Findings: In the era of the Fourth Industrial Revolution, the innovation and information sector determines changes in the direction, dynamics, and structure of socio-economic development, which means that information has become an independent resource of special value. In the face of changes, the asymmetry of information on the market will deepen. This is due to the growing gap between the exponential increase in knowledge and anti-knowledge, and the limited, constant perception of the human brain and human tendency to opportunism, which means that in the field of information processing, artificial intelligence will be winning against human intelligence. Against this background, new threats are emerging that require new knowledge, skills, and competences from market participants and the state.

Implications / Recommendations: Solving the problem of information asymmetry is a common economic good that should be co-created by all sides of social, market, and public relations through regulatory and educational mechanisms. It is better to anticipate the cooperation of human intelligence with that of machines rather than engage in a conflict. The use of rich information resources, including the selection of irrelevant, manipulated, or false information will become a key skill of market participants, and the state should, through its tools, eliminate the negative effects of information asymmetry.

Contribution / Value Added: The subjective evolution of approaches to the phenomenon of information asymmetry from classical economics to behavioural economics, the identification of the relationship between information asymmetry and moral hazard and their consequences, the exemplification of problems on the basis of positive economics in the conditions of the Fourth Industrial Revolution.

Article classification: theoretical and review article

JEL classification: D82, D91, D81, B25, D01


Keywords

information asymmetry; the Fourth Industrial Revolution; moral hazard; negative selection; behavioural economics; artificial intelligence

Akerlof, G. A. (1970). Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488–500.
Akerlof, G. A., & Shiller, R. J. (2015). Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception. Princeton University Press.
Bujak, A. (2017). Rewolucja przemysłowa – 4.0 i jej wpływ na logistykę XXI wieku. Autobusy, 6, 1338–1344.
Castells, M. (2000). Information Age: Economy, Society, Culture. High School of Economy in Moscow.
Czochański, J. T. (2017). Asymetria informacji i jej znaczenie w gospodarowaniu przestrzenią. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 37, 11–25.
Dudziak, S. (2013). Ekonomia behawioralna. Interdyscyplinarne podejście do zachowań ekonomicznych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 32(2), 23–3.
Dziekański, P. (2012). Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 24, 387–403.
Fukuyama, F. (2004). Trust: Social virtues and the path to prosperity. LLC Publishing house ACT: ZAO NPP ‘Ermak’.
Galbraith, J. K. (1998 [1958]). The Affluent Society. Houghton Mifflin Company.
Gigerenzer, G. (2000). Adaptive Thinking Rationality in the Real World. Oxford University Press.
Gigerenzer, G. (2007). Gut Feelings: The Intelligence of the Unconscious. Viking.
Gigerenzer, G. (2008). Why Heuristics Work. Perspectives on Psychological Science, 3(1), 20–29.
Gigerenzer, G. (2015). Simply Rational: Decision Making in the Real World. Oxford University Press.
Godlewska-Majkowska, H., Skrzypek, E., & Płonka, M. (2016). Przewaga konkurencyjna w przedsiębiorstwie. Sektor – wiedza – przestrzeń. Wydawnictwo Texter.
Hayek, F. A. (2009). Individualism and Economic Order. The Ludwig von Mises Institute.
Jedynak, T. (2020). Społeczna akceptacja popełniania przestępstw ubezpieczeniowych jako przesłanka sprzyjająca przestępczości na rynku ubezpieczeniowym. In R. Koszewski, B. Oręziak, & M. Wielec (Eds.), Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania
przestępczości w organizacjach (pp. 205–229). Wydawnictwo IWS.
Katsikopoulos, K. V., Schooler, L. J., & Hertwig, R. (2010). The Robust Beauty of Ordinary Information. Psychological Review, 117(4), 1259–1266.
Klonowska A., Małecka-Łyszczek, M., Snarska, M., & Wyrobek, J. (2020). Oszustwa finansowe – współczesne trendy. In R. Koszewski, B. Oręziak, & M. Wielec (Eds.), Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości i przygotowania prewencyjne (pp. 141–172). Wydawnictwo IWS.
Menger, C. (1871). Grundsätze der Volkswirtschaftslehre. Wilhelm Braumüller.
Misses, L. (1949). Human Action: A Treatise on Economics. Yale University Press. [Polish Ed. (2007), Ludzkie działanie, traktat o ekonomii. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa.
Mróz, C. (2016). Wpływ asymetrii informacji na strukturę kapitału. Inżynieria Mineralna, 17(2), 37–44.
Paprocki, W. (2019) Archipelag rozwoju katalizatorem przemian systemowych. In J. Hausner & W. Paprocki (Eds.), Dewiacje finansjalizacji (pp. 86–113). CeDeWu.
Pawłowska-Szawara, E. (2020). Asymetria informacji na rynku bankowych kredytów konsumenckich w Polsce. Difin.
Płonka, M. (2008). Kapitał intelektualny jako przesłanka konkurencyjności podmiotu na rynku. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1(11), 57–77.
Płonka, M. (2019). Potencjalne obszary i metody zarządzania ryzykiem przestępczości na rynku ubezpieczeń – aspekty behawioralne i ekonomiczne. In M. Płonka, B. Oręziak, & M. Wielec (Eds.), Rynek Ubezpieczeniowy. Zapobieganie przyczynom
przestępczości (pp. 15–47). Wydawnictwo IWS.
Płonka, M. (2020). Przyczyny powstawania sytuacji implikujących patologie w sektorze ubezpieczeń i propozycje ich zwalczania. In R. Koszewski, B. Oręziak, & M. Wielec (Eds.), Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie (pp. 253–276). Wydawnictwo IWS.
Rothschild, M., & Stiglitz, J. (1976). Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imperfect Information. The Quarterly Journal of Economics, 90(4), 629–649.
Santarek, K. (2017). Rola asymetrii informacji w zarządzaniu. PDF.
Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum.
Simon, H. A. (1947). Administrative Behaviour. The Free Press.
Simon, H. A. (1957). Models of Man: Social and Rational-Mathematical Essays on Rational Human Behavior in a Social Setting. John Wiley & Sons.
Solek, A. (2010). Ekonomia behawioralna a ekonomia neoklasyczna. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 8, 21–34.
Stanienda, J. (2019). Przedsiębiorczość społeczna. Wiedza – umiejętności – kompetencje. Wydawnictwo Bernardinum.
Stanienda, J. (2020). Propozycje poprawy skuteczności metod zapobiegania przestępczości w ubezpieczeniach komunikacyjnych. In R. Koszewski, B. Oręziak, & M. Wielec (Eds.), Metody zapobiegania przestępczości (pp. 179–205). Wydawnictwo IWS.
Strupczewski, G. (2020). Cyberterroryzm jako nowe wyzwanie dla branży ubezpieczeń w Polsce. In R. Koszewski, B. Oręziak, & M. Wielec (Eds.), Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości i przygotowania prewencyjne (pp. 195–219). Wydawnictwo IWS.
Szewczyk, J., & Hajkowski, L. (2019). Oszustwo w ekonomii. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2(85), 56–59.
Taczkowska-Olszewska, J. (2020). Internet rzeczy, sztuczna inteligencja i robotyka w transformacji przedsiębiorstw a potrzeba penalizacji nowych typów przestępstw – zakres regulacji. In R. Koszewski, B. Oręziak, & M. Wielec (Eds.), Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości i przygotowania prewencyjne (pp. 221–240). Wydawnictwo IWS.
Thaler, R. (1980). Toward a Positive Theory of Consumer Choice. Journal of Economic Behavior & Organization, 1, 39–60.
Thaler, R., & Susttein, C. R. (2008). Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia. Wyd. Zysk i s-ka.
Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgement under uncertainty: Heuristics and biases. Science, 185(4157), 1124–1131.
Wach, K. (2010). Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych. Horyzonty Wychowania, 9(17), 95–105.
Wiktor, J. W. (2018) Asymetria informacji w procesie komunikacji marketingowej. Próba identyfikacji problemu. Marketing i Rynek, 4, 593–602.
Download

Published : 2021-05-13


Płonka, M. (2021). The Implications of the Fourth Industrial Revolution for Information Asymmetry on the Market: Selected Aspects. Public Governance / Zarządzanie Publiczne, (52(2), 28-38. https://doi.org/10.15678/ZP.2020.52.2.03

Maria Płonka 
Department of Risk Management and Insurance, Cracow University of Economics  Poland

Poland, ul Rakowicka 27, 31-510 KrakówDownloads

Download data is not yet available.