The Role of Management Information in Education Management


Abstract

Objectives: In management processes, information is very important, but in the educational system its role is crucial. According to the author, decisions made in the current Polish educational system are not based on mechanisms derived from management science which includes the role of information. The aim of this article is to present the role of management information in the educational system, the main mission of which is to overcome the distance between the Polish educational system and modern, worldwide educational standards.

Research Design & Methods: The conducted quantitative research was based on critical analysis and interpretation of sources from literature as well as on the observation of specific phenomena, behaviours, and events. As far as qualitative methods are concerned, the author used Time-Driven Activity-Based Costing and an analysis of municipal budgetary accounts, which was treated as a credible and reliable source of information of the studied phenomena.

Findings: The results of the TDABC prove that the potential of the Polish educational system has not been fully exploited.

Implications / Recommendations: The system’s time and financial reserves could be used to minimise the distance between the Polish education standards and modern educational requirements if the information channels were made more efficient.

Contribution / Value Added: The author points to potential further research on the role of management information in the educational system.

Article classification: research article

JEL classification: M540 Personnel Economics: Labor Management


Keywords

management information; education; management; Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC)

Beck, U. (2012). Społeczeństwo światowego ryzyka. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Bednarczyk, M. (2001). Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Borowiecki, R., & Romanowska, M. (Eds.). (2001). System informacji strategicznej. PWE.
Ciesielski, M. (2020). Wyzwania Cyfrowej Edukacji. https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-wyzwania-cyfrowej-edukacji.nld.4542707 (accessed: 15.07.2020).
Dorczak, R. (2012). Specyfika zarządzania w edukacji. Rozwój indywidualny człowieka jako wartość centralna. Zarządzanie Publiczne, 3(19), 39–47.
Federowicz, M., Haman, J., Herczyński, J., Hernik, K., Krawczyk-Radwan, M., Malinowska, K., Pawłowski, M., Strawiński, P., Walczak, D., & Wichrowski, A. (2013). Raport tematyczny z badania „Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli”. Instytut Badań Edukacyjnych.
Filipiak, B. (2008). Znaczenie kompleksowego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego w ocenie stanu jej gospodarki. In K. Znaniecka & T. Zieliński (Eds.), Finanse wobec sfery realnej gospodarki, Vol. 2 (pp. 205–217). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Griffin, R. W. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami wydawnictwo. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Heracleous, L. (1998). Better Than the Rest: Making Europe the Leader in the Next Wave of Innovation and Performance. Long Range Planning.
Kaplan, R. S., & Anderson, S. R. (2008). Rachunek kosztów działań sterowany czasem TDABC Time-Driven Activity-Based Costing. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kaplan, R. S., & Cooper, R. (1991). Profit Priorities from Activity-Based Costing. Harvard Business Review, May–June, 130–135.
Kobyliński, W. (1996). Podstawy organizacji i kierowania w oświacie. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich.
Kożuch, B. (2004). Zarządzanie publiczne. W teorii i w praktyce polskich organizacji. Wydawnictwo Placet.
Litwa, P. (2007). Podstawy informacji ekonomicznej. In M. Sierpińska (Ed.), System raportowania wyników w controllingu operacyjnym (pp. 9–45). WIZJA PRESS & IT.
Nowakowska, K. (2015) Jak wydawane są pieniądze na edukację, Gazeta Prawna, 28 August.
Nyka, M., Oleksiak, D., Straczewska, K., & Trojanowska, J. (2019). Raport o skutkach wprowadzanej obecnie przez władze reformy oświaty. Propozycja przyszłego systemu edukacji. Konserwatorium Doświadczenie i Przyszłość 3.0. Koalicja NIE dla chaosu w szkole. https://niedlachaosuwszkole.pl (accessed: 30.05.2020).
Oleński, J. (2001). Ekonomika informacji. PWE.
Penc, J. (1997). Leksykon biznesu. Placet.
Pielachowski, J. (2002). Trzy razy szkoła. Uczniowie–nauczyciele–organizacja. eMPi2.
Simon, H. A. (1971). Designing organizations for an information-rich world. In Martin Greenberger (Ed.), Computers, Communication, and the Public Interest. (pp. 37–72). Johns Hopkins Press.
Shapiro, C., & Varian, H. R. (2007). Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej. Wydawnictwo HELION.
Szczupaczyński, J. (2004). Edukacja a zarządzanie. Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku.
Vollmuth, H. J. (2007). Controlling, planowanie, kontrola, kierowanie. Podstawy budowy systemu controllingu. Agencja Wydawnicza PLACET.
Zając, A., Tadeusiewicz, R., Grabowski, M., Soja, P., & Trąbka, J. (2012). Systemy informacyjne zarządzanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Download

Published : 2021-05-13


Zubek, M. (2021). The Role of Management Information in Education Management. Public Governance / Zarządzanie Publiczne, (52(2), 39-50. https://doi.org/10.15678/ZP.2020.52.2.04

Michał Zubek 
Warsaw School of Economics (SGH), Collegium of Business Administration  Poland

al. Niepodległości 162, Warsaw, PolandDownloads

Download data is not yet available.