Academic Rankings as a Source of Information for Study Candidates


Abstract

Objectives: The aim of the article is to present a proposal for a ranking of public universities in Poland, taking into account the position of their graduates on the labour market.

Research Design & Methods: Three reflective indicators were used to create the ranking: average time (in months) from obtaining a diploma to taking up the first job under a contract of employment by graduates; the relative unemployment rate of graduates in the fifth year after graduation among graduates with no work experience prior to graduation; the relative wage rate of graduates in the fifth year after graduation among graduates with no pre-graduation work experience. The structure of three indicators has been based on zero-unitarisation.

Findings: The leading universities in the ranking were technical and economic universities. Their 2014 graduates (in all the variety of fields of study offered by these universities) found a job relatively quickly – i.e. within five years of obtaining their diploma – as well as experienced less than average unemployment in the poviats of their residence and their earnings were higher than the average in the poviats of their residence.

Implications / Recommendations: It is advisable to continue research on the methodology of creating academic rankings (including reflective indicators). In this regard, it is worth taking into account possibly large – but at the same time homogeneous – research samples.

Contribution / Value Added: Extended research on how to create academic rankings (in particular devoted to study candidates).

Article classification: research article

JEL classification: A23, I23


Keywords

ranking; Higher Education Institutions; didactics; graduate; Poland

Amsler, S. (2014). University ranking: A dialogue on turning towards alternatives. Ethics in Science and Environmental Politics, 13(2), 155–166.
Dembereldorj, Z. (2018). Review on the Impact of World Higher Education Rankings: Institutional Competitive Competence and Institutional Competence. International Journal of Higher Education, 7(3), 25–35.
Dill, D., & Soo, M. (2005). Academic quality, league tables, and public policy: A cross-national analysis of university ranking systems. Higher Education, 49, 495–533.
ELA (2020). Ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych. Retrieved from https://ela.nauka.gov.pl/pl.
Grudowski P., & Lewandowski, K. (2012). Pojęcie jakości kształcenia i uwarunkowania jej kwantyfikacji w uczelniach wyższych. Zarządzanie i Finanse, 10(3/1), 394–403.
Hall, H. (2013). Rankingi uczelni jako przedmiot opinii ich interesariuszy oraz źródło informacji dla kandydatów na studia. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 30, 491–503.
Hammarfelt, B., de Rijcke, S., & Wouters, P. (2017). From eminent men to excellent universities: University rankings as calculative devices. Minerva, 55, 391–411.
Hazelkorn, E. (2015). Rankings and the reshaping of higher education: The battle for world-class excellence. Palgrave Macmillan.
Kukuła, K. (2012). Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 13(1), 5–16.
Liu, N.C. (2009). The story of the academic ranking of world universities. International Higher Education, 54, 2–3.
Lynch, K. (2014). New managerialism, neoliberalism and ranking. Ethics in Science and Environmental Politics, 13(2), 141–153.
Marginson, S. (2007). Global university rankings: Implications in general and for Australia. Journal of Higher Education Policy and Management, 2, 131–142.
Pusser, B., & Marginson, S. (2013). University rankings in critical perspective. The Journal of Higher Education, 84(4), 544–568.
Pietrzak, P. (2018). Skuteczność kształcenia akademickiego w zakresie nauk rolniczych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 20(1), 97–103.
Pietrzak, P. (2019). Skuteczność procesu kształcenia na przykładzie państwowych szkół zawodowych w Polsce. In M. Kowalewski (Ed.), Kierunki zmian i rozwoju współczesnej rachunkowości zarządczej i controllingu (pp. 148–160). Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Pietrzak, P., & Khovrak, I. (2019). Market Valuation of Graduates with Agricultural Degrees in Poland. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 21(3), 341–351.
Pietrzak, P. (2020). Evaluation of the economic situation of graduates of agricultural studies in Poland with the use of ELA: The innovative solution for knowledge management. In J. Paliszkiewicz (Ed.), Management and Information Technology: New
Challenges (pp. 203–216). Warsaw University of Life Sciences.
Rocki, M. (2019). Ranking polskich uczelni według ekonomicznych losów absolwentów. Ekonomista, 3, 343–354.
Rogowski, J. (1986). Kilka uwag o „miękkim” modelowaniu ekonometrycznym. Przegląd Statystyczny, 4, 367–384.
Siwiński, W. (2002). Perspektywy – Ten Years of Rankings. Higher Education in Europe, 27(4), 399–406.
Szadkowski, K. (2019). Globalne rankingi uniwersytetów a długoterminowa strategia wzmacniania pozycji polskich uczelni. Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Tarka, D. (2012). Influence of the features selection method on the results of objects classification using environmental data on Polish voivodeships, part 2. Economics and Management, 4, 47–73.
Urbanek, P. (2018). Doskonałość akademicka. Rola rankingów akademickich w pomiarze dokonań uniwersytetów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 514, 447–457.
Usher, A. (2016). A short global history of rankings. In E. Hazelkorn (Ed.), Global Rankings and the Geopolitics of Higher Education: Understanding the influence and impact of rankings on higher education, policy and society (pp. 23–53). Routledge.
Download

Published : 2021-05-13


Pietrzak, P., & Cieciora, M. (2021). Academic Rankings as a Source of Information for Study Candidates. Journal of Public Governance, (52(2), 51-62. https://doi.org/10.15678/ZP.2020.52.2.05

Piotr Pietrzak 
Warsaw University of Life Sciences, Management Institute  Poland

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa


Małgorzata Cieciora 
Polish-Japanese Academy of Information Technology, Faculty of Information Technology  Poland

ul. Koszykowa 86
02-008 WarszawaDownloads

Download data is not yet available.