The Integration of the Polish Electricity Market in 2015–2021


Abstract

Objective: Creating a common energy market is a tremendous challenge for the European Union, directly impacting all areas of life. Energy integration is essential, because it creates the conditions to build solutions that support energy security, as well as it facilitates the integration of renewable sources, increases electricity affordability, and improves competition and environmental sustainability. The process of integrating energy markets in the EU’s countries and Poland began in the 1990s. This paper aims at describing the integration process of the Polish energy market within the European Union. This study tried to verify the following research hypothesis: The degree of the integration of the Polish energy sector with the European energy market is increasing with the introduction of new energy market regulations in the EU.

Research Design & Methods: This article uses a qualitative method to describe the changes taking place in the EU and in the Polish energy policy with regard to creating a common energy market. Furthermore, the cross-border synchronous and asynchronous flows in Poland are described. In the following part of the paper, quantitative methods are applied to analyse electricity’s domestic production and consumption. Additionally, the balance of actual flows with individual countries is analysed. The leading exporters and importers of electricity are also presented, as well as it is shown how the role of the Polish electricity market changed from exporter to importer.

Findings: The study confirmed the hypothesis that the degree of integration of the Polish energy sector with the European energy market increases with the introduction of new energy market regulations in the EU. This is particularly visible from the perspective of possibilities to increase electricity import to Poland after introducing the Third Energy Package in 2007 (including Directive 2009/72/EC). Currently, the main directions of electricity imports to Poland are mainly Germany and Sweden. On the other hand, Poland exports the most electricity to Lithuania, Slovakia, and the Czech Republic. Moreover, since 2016, Poland has become a net importer of electricity (in previous years, it had been a net exporter).

Implications / Recommendations: The results presented in the article may be relevant for policymakers, as they indicate whether the European Union’s energy policy affects the degree of integration of the energy sector, especially the Polish market. The results might also interest consumers and the industry, as energy market integration brings many economic, social, and environmental benefits (e.g. lower electricity prices, electricity system reliability). Further research could use more advanced statistical methods to look in more detail at the integration of the Polish energy sector with the European energy market.

Contribution/Value Added: The author tries to present how the changes in the European energy policy influence the integration of the Polish energy sector with the European energy market. The article attempts at supplementing the existing research in this area, as the recent changes in the energy policy had not been covered in the literature, which referred only to selected countries.


Keywords

electricity market integration; European energy policy; internal energy market

Cambini, C., Congiu, R., Jamasb, T., Llorca, M., & Soroush, G. (2020). Energy systems integration: Implications for public policy. Energy Policy, 143, 111609.

Chudy, D., & Mielczarski, W. (2020) Wymiana międzynarodowa energii elektrycznej, Wersja II, rozszerzona po konsultacji z PSE S.A.

Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 concerning common rules for the internal market in electricity.

Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in electricity.

Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in electricity.

Directive 2019/944 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on common rules for the internal market for electricity.

González, J. S., & Alonso, C. Á. (2021). Industrial electricity prices in Spain: A discussion in the context of the European internal energy market. Energy Policy, 148, 111930.

Grešlová, P., Štych, P., Salata, T., Hernik, J., Knížková, I., Bičík, I., ..., & Noszczyk, T. (2019). Metabolizm energetyczny agroekosystemu w Czechach i Polsce w ciągu dwóch dekad po upadku komunizmu. Od systemu centralnie planowanego do zorientowanego rynkowo sposobu produkcji. Polityka użytkowania gruntów, 82, 807–820.

Jankiewicz, S. (2016). Połączenia transgraniczne polskiej sieci energetycznej a kondycja i perspektywy rozwoju operatora systemu dystrybucyjnego. Zarządzanie i Finanse, 14(3, part 1), 73–84.

Jankiewicz, S., & Grądzik, P. (2017). Renewable energy sources as a barrier to the EU’s common energy policy–on the example of Poland and Germany. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 466, 111–118.

Ioannidis, F., Kosmidou, K., Makridou, G., & Andriosopoulos, K. (2019). Market design of an energy exchange: The case of Greece. Energy Policy, 133, 110887.

Kolcun, M., Rusek, K., & Valentiny, T. (2019). Power plants of Poland and Slovakia in the aspect of sustainable development. Polish Journal of Management Studies, 20(2), 300–310.

Korab, R., & Owczarek, R. (2012). Kształtowanie transgranicznych przepływów mocy z wykorzystaniem przesuwników fazowych. Rynek Energii, 5, 8–15.

Magor, R. (2015). Rynek energii elektrycznej Litwy a bezpieczeństwo energetyczne. TEKA of Political Science and International Relations, 9, 63.

Majchrzak, H. (2012). Planowanie rozwoju polskiej sieci przesyłowej w perspektywie 2025. Energetyka, 6, 280–284.

Misik, M. (2016). W drodze do Unii Energetycznej: Stanowisko Austrii, Czech i Słowacji wobec integracji zewnętrznego bezpieczeństwa energetycznego. Energia, 111, 68–81.

Motowidlak, T. (2018). Dylematy Polski w zakresie wdrażania polityki energetycznej Unii Europejskiej. Polityka Energetyczna, 21, 5–20.

Molo, B. (2016). Polska i Niemcy wobec wyzwań polityki energetycznej Unii Europejskiej (na przykładzie Unii Energetycznej). Krakowskie Studia Międzynarodowe, 13(1), 151–174.

Mucha-Kuś, K., & Sołtysik, M. (2011). Analiza zachowań koopetycyjnych na przykładzie lokalnego, transgranicznego rynku energii. Tom III „Prognozowanie i ekonomika energetyki: prognozowanie, planowanie i problemy rozwoju, rynki energii i analizy techniczno-ekonomiczne”. Jubileuszowa XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne Problemy w Elektroenergetyce”, pp. 115–121.

Pantos, T., Polyzos, S., Armenatzoglou, A., & Kampouris, E. (2019). Volatility spillovers in electricity markets: Evidence from the United States. International Journal of Energy Economics and Policy, 9(4), 131–143.

Pilżys, S. (2016). Współpraca polsko-litewska w kontekście utworzenia wspólnego europejskiego rynku energii w latach 2004–2015. Ekonomia Międzynarodowa, 15, 182–198.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (2020). Zintegrowany Raport Wpływu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Saez, Y., Mochon, A., Corona, L., & Isasi, P. (2019). Integration in the European electricity market: A machine learning-based convergence analysis for the Central Western Europe region. Energy Policy, 132, 549–566.

Zespół ds. Polityki Energetycznej (2005). Polityka energetyczna Polski do 2025 roku.

Ministerstwo Gospodarki (2009). Polityka energetyczna Polski do 2030 roku.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (2021). Polityka energetyczna Polski do 2040 roku.

Poplavskaya, K., Totschnig, G., Leimgruber, F., Doorman, G., Etienne, G., & De Vries, L. (2020). Integration of day-ahead market and redispatch to increase cross-border exchanges in the European electricity market. Applied Energy, 278, 115669.

Przygrodzki, M., Rzepka, P., & Szablicki, M. (2016). Influence of Power System on Operation of an HVDC Link. A Case Study. Acta Energetica, 1, 114–119.

Szczepański, T. (2013). Kable powrotne w łączu SWEPOL LINK. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 35, 39–44.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Wraz z kolejnymi nowelizacjami.

Download

Published : 2021-12-28


Sikorska, M. (2021). The Integration of the Polish Electricity Market in 2015–2021. Journal of Public Governance, 57(3), 40-54. https://doi.org/10.15678/ZP.2021.57.3.04

Magdalena Sikorska  magdalena.sikoorska@wp.pl
  Poland
https://orcid.org/0000-0001-9630-2959

Downloads

Download data is not yet available.