Negotiations within Firm-Idea


Abstract

In a Firm-Idea company, a specific institutional model of organisation and performance, and all kinds of processes, including negotiations, are conducted differently than in a traditional company. Therefore, the objective of the paper is to characterise negotiation processes pursued in Firm-Idea companies through a comparative analysis of the literature and the author’s original ideas. Specific features of idea-negotiations are distinguished based on typical, general concepts of negotiations. Their three substantial dimensions are described, i.e. values, relations and cooperation. In effect, the paper offers a comprehensive description of negotiations viewed as an efficient tool useful in different types of processes in Firm-Idea companies.


Keywords

(business) negotiations; Firm-Idea company; idea-negotiations

Albrecht, K., Albrecht, S. (1993). Added Value Negotiating. The Breakthrough Method for Building Balanced Deals. Homewood: Business One, Irwin.
Biga B. (2017). Firma-Idea. Nowe podejście do wartości w biznesie – wprowadzenie do debaty na ten temat. Zakopane: 45 Sympozjum GAP (unpublished presentation).
Dąbrowski, P.J. (1991). Praktyczna teoria negocjacji. Warsaw: Sorbog.
Ertel, D. (2005). Negocjacje jako źródło przewagi konkurencyjnej. In Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
Fisher, R., Ury, W., Patton, B. (2000). Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Fowler, A. (2001). Jak skutecznie negocjować. Warsaw: Petit.
Greenhalgh, L. (2001). Managing Strategic Relationships: The Key to Business Success. New York: The Free Press.
Hausner, J,. Zmyślony, M. (2015). Firma-Idea. Nowe podejście do wartości w biznesie. Sopot: Agencja Artystyczna GAP.
Kennedy, G. (1998). Negocjator. Warsaw: Studio EMKA.
Kozina, A. (2012). Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Lax, D.A., Sebenius, J.K. (1986). The Manager As Negotiator. Bargaining for Cooperation and Competitive Gain. New York: The Free Press.
Lewicki, R.J., Saunders, D.M., Barry, B., Minton, J.W. (2005). Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Negocjacje. Harvard Business Essentials (2005). Konstancin-Jeziorna: MT Biznes Ltd.
Nęcki, Z. (2000). Negocjacje w biznesie. Kraków: Antykwa.
Nierenberg, G.I. (1994). Sztuka negocjacji jako metoda osiągania celu. Warsaw: Studio EMKA.
Rubin, J., Brown, B. (1975). The Social Psychology of Bargaining and Negotiation. New York: Academic Press.
Samuelson, W.F., Marks, S.G. (1998). Ekonomia menedżerska. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Stanek, I. (2016), 8 sposobów tworzenia wartości w negocjacjach (także w sporze). Retrieved from: www.igorstanek.pl/2016/8-sposobow-tworzeniawartosci-w-negocjacjach-takze-w-sporze.
Thomas, K.W. (1976). Conflict and Conflict Mana gement. In Handbook of Industrial and Organizational Psychology, M.D. Dunette (ed.), Chicago: Rand McNally.
Thompson, L.L. (2001). The Mind and Heart of the Negotiator. Upper Saddle River: Prentice Hall.
Walton, R.E., McKersie, R.B. (1965). A Behavioral Theory of Labor Negotiations: An Analysis of a Social. Interaction System. New York: McGraw-Hill Book Company.
Zartman, W.I. (ed.) (1994). International Multilateral Negotiation. Approaches to the Management of Complexity. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
Download

Published : 2018-04-19


Kozina, A. (2018). Negotiations within Firm-Idea. Public Governance / Zarządzanie Publiczne, (42(4), 53-62. https://doi.org/10.15678/ZP.2017.42.4.04

Andrzej Kozina 
Department of Public Administration Cracow University of Economics ul. Rakowicka 27 37-510 Kraków  Poland

Downloads

Download data is not yet available.