Mączyńska, E. (2022) “How to Unleash the Economy of General Intellect to Build a Post-Capitalist World: A review of Kapitalizm sieci [Network Capitalism] by Jan Oleszczuk- Zygmuntowski (Wydawnictwo Rozruch, Warszawa 2020)”, Journal of Public Governance, 61(3), pp. 90–95. doi: 10.15678/PG.2022.61.3.06.