No 50(4) (2019): Public GovernanceStanisław Mazur (ed.)
Kraków, 2019
ISSN: 1898-3529
number of pages: 89

 

MNiSW2.jpg

Numer przygotowany w ramach zadania „Wydanie i upowszechnienie 8 numerów anglojęzycznego czasopisma naukowego Zarządzanie Publiczne/Public Governance – zadanie finansowane w ramach umowy 913/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

This issue was prepared as part of the task "Publishing and distribution of 8 issues of the English-language scientific journal Public Governance" financed by the Minister of Science and Higher Education from funds allocated for the dissemination of science under Agreement 913/P-DUN/2019


Full Issue
Articles